Do’a Harian Dengan 99 Asma’ul Husna

Doa al-Khafizh (Yang Maha Memelihara)

Ya Allah, peliharalah aku di hadapan dan di belakangku, di kanan dan di kiriku demikian pula dari arah atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu sehingga aku tidak diperdaya dari arah bawahku. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Doa al-Khabir (Yang Maha Mengetahui)

Alifmagz – detikRamadan

Ya Allah ya Tuhan-ku, Engkau Yang Maha Mengetahui apa yang kukerjakan, Yang Maha menyaksikan dosa yang kulakukan. Inilah daku berada di hadirat-Mu, segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepada-Mu, tiada jalan menuju ke hadirat-Mu kecuali bersama-Mu. Tidak berguna bagiku kecuali karunia dan kemurahan-Mu, karena semua persoalan dari-Mu dan kepada-Mu. Keadaanku tidak tersembunyi bagi-Mu, maka ya Allah, rahmatilah aku dengan rahmat dari sisi-Mu, yang menjadikan aku tidak butuh kepada selain-Mu, rahmatilah aku sehingga dapat mengantarku menuju ridha-Mu.

Wahai Tuhan yang tidak tersembunyi bagi-Nya keadaanku, dan kepada-Nya kuarahkan segala tujuan dan andalanku, perbaikilah segala keadaanku, dalam ucapan dan tindakan, tanpa ujian dan cobaan, disertai dengan pemeliharaan dari keinginan nafsu dan perolehan segala yang kudambakan. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Doa al-‘Azhim (Yang Maha Agung)

Alifmagz – detikRamadan

Ya Allah Yang Maha Agung, kami memohon dengan nama-Mu Yang Maha Agung, lindungi kami dari segala persoalan yang agung. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Doa as-Sami’ (Yang Maha Mendengar)

Alifmagz – detikRamadan

Ya Allah Yang Maha Mendengar, yang tidak terganggu pendengaran-Nya dengan mendengar yang lain, Yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan, tidak pula di dalam menerima permohonan, tidak pula dilalaikan olehnya.

Wahai Tuhan yang tidak kesal dengan desakan para pemohon, anugerahilah kami kesejukan ampunan-Mu serta kelezatan maghfirah-Mu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Doa al-‘Azhim (Yang Maha Agung)

Alifmagz – detikRamadan

Ya Allah Yang Maha Agung, kami memohon dengan nama-Mu Yang Maha Agung, lindungi kami dari segala persoalan yang agung. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Doa al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui)

Alifmagz – detikRamadan

Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu pemahaman yang Engkau anugerahkan kepada para nabi, daya hafal yang Engkau berikan kepada para Rasul. Ya Allah perkayalah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelapangan dada, muliakanlah kami dengan takwa, serta perindahlah kami dengan afiat, demi rahmat-Mu wahai Allah Yang Maha Pengasih mengatasi segala Pengasih.

Ya Allah ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan anugerahi kami kemampuan memanfaatkan apa yang Engkau ajarkan, Maha Suci Engkau ya Allah, tiada ilmu yang kami raih kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.

One response to “Do’a Harian Dengan 99 Asma’ul Husna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s